Robota wre…

Pracy dzisiaj było wiele, lecz uporaliśmy się z wszystkim bez problemu. Na szczęście jeszcze nie zasypują nas taką ilością sheetów, której nie bylibyśmy w stanie przerobić. Zobaczymy co będzie w przyszłości, jeśli w laboratorium nie zatrudnią nowych pracowników. Zobaczymy…

This entry was posted in emigracja (2006/07). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *