Litwa

Góra Auksztocka (294 m n.p.m.) jest najwyższym szczytem Litwy, położonym na Wysoczyźnie Miednickiej w pobliżu granicy z Białorusią.

współrzędne: 54°31’38″N 25°37’33″E

ciekawostki:
– dopiero w 2004 r. specjaliści z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego, przy użyciu odbiorników GPS, wyznaczyli wysokość szczytu na 293,84 m n.p.m. stwierdzając, że jest wyższy od uznanej do tego czasu za najwyższą Góry Józefowej (lit. Juozapinės kalnas, Juozapinė) o wysokości 292,7 m n.p.m.
– nazwa Góra Auksztocka (lit. Aukštójas lub Aukštàsis kálnas) została oficjalnie zatwierdzona przez władze rejonu wileńskiego 18 listopada 2005 roku


8 lipca 2011 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *