Białoruś

Dzierżyńska Góra (345 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Białorusi, położonym na Wysoczyźnie Mińskiej, na terenie wsi Skirmuntów, około 30 kilometrów na południowy-zachód od Mińska.

współrzędne: 53°51’N 27°04’E

ciekawostki:
– do 1958 r. szczyt nosił nazwę Świętej Góry, wówczas nazwa została zmieniona na Dzierżyńską Górę na cześć działacza komunistycznego – Feliksa Dzierżyńskiego
– góra ma charakter morenowy, pokryta jest iłem i piaskowcem
– w pierwsze połowie XX wieku w czasach władzy radzieckiej góra została włączona do sowchozu Komsomolec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *