O górach Wielkiej Brytanii na VII Zjeździe Delegatów PTTAbout the mountains of Great Britain at the VII Congress of Delegates of the PTT

W ramach uatrakcyjnienia obrad VII Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w sobotni wieczór odbędzie się cykl pokazów slajdów. Na pewno pokazane zostaną zdjęcia Aliny Sebesty z Kanady, a ja wygłoszę prelekcję pt. “Three peaks, czyli trzy dni w górach Wielkiej Brytanii”. Czy ktoś jeszcze da się namówić? Zobaczymy…
Póki co, zapraszam delegatów na pokaz slajdów, który odbędzie się 17 listopada 2007 r. (sobota) w godzinach wieczornych na terenie Nauczycielskiego Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego ZNP w Zakopanem.

The attractiveness of the Seventh Congress of Delegates meeting the Polish Tatra Society on Saturday evening will be a series of slide shows. For sure will be shown pictures of Alina Sebesta from Canada, and I will have a lecture “Three peaks or three days in the mountains of Great Britain”. Will anyone else can be persuaded? We’ll see …
For now, I invite the delegates to the slideshow, which will be show on November 17, 2007 (Saturday) in the evening in the Teachers’ Leisure and Rehabilitation Center in Zakopane.

do przetłumaczenia 🙂

This entry was posted in Korona Europy, zaproszenia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *