„Czarnohora” – prelekcja w Tarnowie

W przeddzień posiedzenia ZG PTT w Tuchowie, korzystając z zaproszenia Jurka Zielińskiego, prezesa Oddziału PTT w Tarnowie wygłoszę prelekcję o Czarnohorze, na którą serdecznie zapraszam. Prelekcja odbędzie się 11 lutego 2011 r. o godz. 18:00 w Tarnowskim Centrum Informacji w Tarnowie.

Więcej informacji można znaleźć na załączonym plakacie.

This entry was posted in Korona Europy, prelekcje, zaproszenia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *