Artykuły o nas

artykuły związane z naszymi podróżami i prelekcjami:

?, Góralu, czy Ci nie żal, “Co słychać?” 2006 nr 3 s. 11
EJ, MALTA – inny świat, “Gazeta Gminna” 2009 nr 1 s. 2
Jakubiec Ewelina, ZDOBYĆ SZCZYT, czyli jak żyć z pasją, “Gazeta Gminna” 2010 nr 2 s. 23
notka na temat prelekcji o górach Wielkiej Brytanii w Chrzanowie, “Orzeł Skalny” 2010 nr 53 s. 5
notka na temat prelekcji o Malcie w Chrzanowie, “Orzeł Skalny” 2010 nr 56 s. 7
notka na temat prelekcji o Górach Fogaraskich w Chrzanowie, “Orzeł Skalny” 2010 nr 57 s. 6

artykuły związane z działalnością w PTT:

Kwiatkowski Tomasz, Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, “Taternik” 2010 nr 4 s. 24

inne artykuły:

Weigel Jan, Szczęść Boże Młodej Parze!, “Co słychać?” 2006 nr 10 s. 9
informacja ZG PTT, Gratulujemy młodym rodzicom, “Co słychać?” 2009 nr 10 s. 7
Michalczak Katatrzyna, Rodzinne wieczory, “Dziecko” 2011 nr 9 s. 104-105

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *