“Malta” w Chrzanowie“Malta” in Chrzanow

Po raz drugi gościłem w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, gdzie wygłosiłem prelekcję pt. “Malta”. Koledzy z Oddziału PTT w Chrzanowie podesłali mi kilka zdjęć z tej imprezy, które zamieszczam poniżej.

Second time I hosted at Municipal Centre of Culture, Sport and Recreation in Chrzanow, where I gave a lecture entitled “Malta”. Friends from the Branch of PTT in Chrzanow sent me some photos from the event, which I put below.

This entry was posted in Korona Europy, prelekcje. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *