Alpy Bawarskie w PTTBavarian Alps in PTT

Nie ma jak poszukiwania prelegenta na pierwsze slajdowisko w PTT po wakacjach – najłatwiej zrobić coś samemu. Poniżej zamieszczam zdjęcia z mojego pokazu slajdów pt. “Autostopem na Zugspitze”.

That isn’t a good idea to looking for a speaker for the first show in PTT after holidays. The easiest way to do something yourself. Below are pictures of my slideshow “Hitchhike to Zugspitze”.

This entry was posted in Korona Europy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *