“Three peaks” w Grawitacji“Three peaks” in Grawitacja Caffe

W dniu dzisiejszym w bielskim pubie Grawitacja odbyła się moja prelekcja pt. “Three peakse, czy trzy dni w górach Wielkiej Brytanii”. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć.

Today in Bielsko pub “Grawitacja” took my lecture “Three peaks or three days in the mountains of Great Britain”. Below a few pictures.

This entry was posted in Korona Europy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *