Prelekcja o Szkocji w BuczkowicachLecture about Scotland in Buczkowice

Oddział PTT w Bielsku-Białej rozpoczął współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach, czego efektem był pokaz slajdów o Szkocji. Otrzymałem już kilka zdjęć z prelekcji, które poniżej zamieszczam.

Polish Tatra Society – Branch in Bielsko-Biała began cooperation with Communal Community Centre in Buczkowice, resulting in a slide show of Scotland by Basia Kania and me. Below are pictures of our slideshow.

do przetłumaczenia 🙂

This entry was posted in Korona Europy, prelekcje. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *