Slajdy z Fogaraszy za nami

2 lutego 2011 r. odbył się pokaz moich slajdów pt. “Fogarasze – jesienna przygoda” w Chrzanowie. W dniu dzisiejszym dostałem z Oddziału PTT w Chrzanowie kilka zdjęć, które poniżej zamieszczam.

This entry was posted in Korona Europy, prelekcje. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *